Visie

Bedrijven, organisaties en overheden zijn vaak nog niet helemaal aangepast aan de nieuwe noden van de 21ste-eeuwse netwerkmaatschappij. De overgang van het industriële tijdperk naar het netwerktijdperk wordt beheerst door veranderlijkheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit (de zogenaamde VUCA principes). De door de technologische evoluties veroorzaakte focusverschuiving van het individu naar het netwerk zorgt dat een andere manier van handelen van onderuit ontstaat. Dit brengt met zich mee dat duurzaamheid, samenwerking en veerkracht voorrang krijgen op productiviteit, competitie en korte termijn winstbejag. Dit wordt door heel wat instanties op alle niveaus nog niet ten volle beseft met wrijvingen en conflicten als resultaat.

Netwerken centraal

Met de opleiding Netwerkeconomie Kortrijk willen we dit helpen remediëren door bedrijven, verenigingen en overheden een nieuwe dynamiek mee te geven die focust op het totale welzijn van mens en wereld. We willen dit doen door mensen op te leiden die met moderne digitale instrumenten in een complexe genetwerkte omgeving durven ondernemen met een brede, positieve visie op de mens en zijn biotoop. Door een intensieve lokale en internationale samenwerking met het werkveld betrachten wij dit zowel tijdens als na de opleiding.

Door voldoende netwerkondernemers te vormen hopen wij op die manier bij te dragen aan de transitie van mens en maatschappij naar een duurzamer toekomst zowel lokaal als globaal.