Making life better together


fundraiser / begeleider in sociale projecten / ontwikkelaar van sociale en duurzame projecten / conversationmanager / (sociale) media expert researcher / ecologisch ondernemer / begeleider van klimaatprojecten

“Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry.”
Bill Drayton, Leading Social Entrepreneurs Changing the World

Dit keuzetraject draait helemaal rond sociaal ondernemen, in en voor de maatschappij en de wereld. Je leert wat de digitale revolutie in de wereld rondom ons teweegbrengt. Je bent daardoor ideaal geplaatst om samen met sociaal werkers, activisten en sociologen te kijken hoe je de nieuwste evoluties en technologieën kan gebruiken om de wereld een beetje beter te maken.

Je gebruikt sociale media, verkent de mogelijkheden van sociale economie, je stimuleert burgerparticipatie en gaat op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking. Je werkt ook intensief aan mogelijkheden voor duurzamer ondernemerschap en hebt een hart voor het klimaat. Je doelgroepen zijn verenigingen, de non-profit sector, de sociale economie, organisaties begaan met duurzaamheid en klimaatdoelstellingen en overheden (van lokaal tot internationaal).

Onze brochure.