Onze expertise

Op weg naar de genetwerkte economie van de toekomst, vragen we ons af wat die nieuwe realiteit betekent voor iedereen met ondernemerszin, de entrepreneurs en intrapreneurs van morgen.
De uitdagingen zijn niet min, maar ook de opportuniteiten zijn net daarom navenant. Prangende vragen zijn volgens ons: Wat is waarde? En hoe capteren we die waarde collectief en gedistribueerd binnen een value network, een circulair businessmodel, via blockchains, met A.I., … ?

Ons engagement

Principieel staan we open voor organisaties met om het even welke vorm, zowel de klassieke vennoot-schapsvormen, coöperaties, burgerinitiatieven, non-profit, … .
Behalve voor vraaggedreven onderzoek en consultancy, kan men bij ons terecht voor thematische lezingen, workshops of masterclasses . Wanneer mogelijk betrekken wij ook onze studenten (Organizational Designer, Social en Digital Entrepreneur) bij onderzoek en dienstverlening.

Extra info