(Ge)netwerk(t) Onderzoek

Om onze docenten de kans te geven op kop te blijven en onze studenten daarin mee te nemen, starten we ook met onderzoek binnen de bachelor netwerkeconomie te Kortrijk.

In afwachting van de concrete onderzoeksprojecten kunnen we vandaag wel een tipje van de sluier oplichten. Gezien onze genetwerkte natuur en het feit dat we ons centraal positioneren binnen de 3 domeinen (Mens & Welzijn, Bedrijf & Organisatie, Design & Technologie) waarin de school opleidingen biedt, zullen we vooral trachten zo veel mogelijk synergiĆ«n te ontwikkelen binnen Howest. Ook daarbuiten zoeken we uiteraard naar vooruitstrevende projecten in nauwe samenwerking met het werkveld (van kmo’s tot burgerinitiatieven enz.).

Door interne en externe samenwerking hopen we voldoende draagvlak te generen met het oog op meerwaarde/meer waarde. Onze ambities richten we op de lange termijn op de aanpak van wat men ‘wicked problems’ noemt, complexe problemen die te maken hebben met de grote vragen die je niet in je eentje oplost zoals bv. klimaatsverandering, vergrijzing, … .

Om het startschot te geven hebben we deze visie samengevat als: Het creƫeren en ontwikkelen van value networks. Hieruit vloeien de vragen die ons de komende jaren zullen bezig houden zoals: Wat is waarde? Wat is een netwerk? Wat beteken die 2 voor bestaande processen, value chains, organisaties? Welke tools werken en welke modellen zijn achterhaald?

We kijken er naar uit u in de toekomst over dit alles meer te komen vertellen!