Woord van de week: Competentiegericht onderwijs

De opleiding Netwerkeconomie trekt 100 % de kaart van competentiegericht onderwijs!

Competentiegericht onderwijs betekent dat studenten niet enkel kennis aangereikt krijgen (= “blokwerk”), maar dat ze ook aan hun vaardigheden en attitudes moeten werken (= in ons geval: creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken …)

Bij competentiegericht onderwijs gaan studenten veel meer zélf aan de slag: zij moeten actief omgaan met alle nieuwe inhoud die ze aangereikt krijgen. Studenten zitten dus niet lui achterover in de les, maar zullen voor de les (thuis) al heel wat moeten voorbereiden en zullen dan in de les discussiëren, oefeningen en opdrachten maken … om nieuwe competenties te verwerven.

De docenten ontwerpen een krachtige leeromgeving voor de studenten waar zij de lesinhouden terugvinden, waar ze kunnen oefenen, kunnen discussiëren … Deze leeromgeving maakt heel duidelijk welke de leerdoelen zijn waar we naartoe werken, de omgeving houdt ook rekening met individuele verschillen tussen studenten en studenten kunnen zelfgestuurd werken (keuzes maken in de manier waarop ze willen leren).

De rol van de docenten is voornamelijk om te begeleiden. De docent is niet meer zomaar de vakexpert die voortdurend aan het woord is en alle informatie mondeling aanlevert, maar het is de persoon die studenten coacht om de gewenste leerdoelen te bereiken.