Woorden van de week: lean versus agile (project)management

Wat is lean werken?

LEAN is een systeem dat zich richt op het verbeteren van de algemene kwaliteit van hoe een organisatie werkt. Het houdt rekening met elk proces in de organisatie en helpt de efficiëntie en effectiviteit van elke medewerker en elk proces te verbeteren. Lean helpt om processen sneller of met minder resources te laten verlopen, terwijl de kwaliteit van het product of de dienst wordt verbeterd en de klant meer waarde voor zijn geld krijgt.

Wat is agile werken?

Bij agile (project)management wordt een project in kleine delen beheerd en uitgevoerd. Een klein deeltje wordt uitgevoerd, beoordeeld en bekritiseerd. Het grotere project wordt daarna verdergezet rekening houdend met de nieuwe inzichten die zijn verkregen bij dit kleine stukje werk. Het doel van agile is om bij te dragen tot betere beslissingen en om problemen beter op te lossen met minder tijdsverlies of minder resources.

Lean versus agile?

Veel mensen beschouwen LEAN en AGILE als gelijkaardig. De systemen streven immers beiden grotere efficiëntie na en minder “waste of time and resources”.

Hun toepassingsgebied is echter toch anders. LEAN management (oorsprong: productie-afdelingen) toegepast wordt eerder toegepast om meer omvangrijke bedrijfsprocessen te veranderen over een langere termijn, terwijl Agile management (oorsprong: software-development) wordt gebruikt voor kleinere afgelijnde projecten waar snelle besluitvorming  nodig is (korte termijn).