10 studenten leren “business analyse” op de werkplek onder deskundige begeleiding

Werkplekleren- een hip woord, ook in hoger onderwijs.[1] Howest is geen uitzondering, zeker met de opleiding netwerkeconomie Kortrijk. Netwerkeconomie is een professionele bachelor waar DOEN centraal staat. De tweedejaarsstudenten hebben recent samengewerkt met i.deeds, het consulting bureau gespecialiseerd in efficiënte systemen om informatie te registreren, uw bedrijfsprocessen te ondersteunen of juist die belangrijke inzichten te geven uit de berg beschikbare informatie.[2] De vraag stelt zich of het initiatief genoeg succes heeft om verdere samenwerkingen te onderbouwen.

Waarom is professionalisering en werkplekleren van belang?

De kloof tussen het studentenleven en het werkleven is vandaag de dag vaak te groot. Studenten komen van achter hun boeken en moeten dan opeens helemaal vanaf nul starten bij hun werkgever. Netwerkeconomie heeft een heel andere aanpak, want je werk als student al voor verschillende externen. De kloof bestaat hier praktisch niet. Daarboven draagt de slogan van Howest ook zijn steentje bij: “We develop people.” Een interessant perspectief voor iedereen. Op Howest focust men niet enkel op de behaalde resultaten, maar ook op welke manier ze deze halen en hun persoonlijke ontwikkeling binnen het traject.

“Het was interessant om te mogen werken aan zo’n project voor een grote speler. We mochten onze nieuwe kennis direct gebruiken in de echte wereld om echte resultaten te behalen.” -Stef Rutsaert, student netwerkeconomie

Young professionals meet the workplace. Met deze gedachtegang gingen de studenten netwerkeconomie aan de slag bij Verbrugge, onderdeel van Picanol in Ieper.  Werkplekleren is cruciaal om de studenten hun talenten te laten herkennen en zich te allen tijde op een professionele manier te gedragen. Het werkleven lonkt.

Waarom is het belangrijk bedrijfsprocessen in kaart te brengen?

We leven in een “VUCA” wereld, een maatschappij in overgang. VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Concreet betekent dit dat de wereld, maar ook de bedrijfswereld, constant in verandering is. Dit zorgt voor onzekerheid en complexiteit die vaag en dubbelzinning is. Om dit tegen te gaan, kiezen meer en meer bedrijven om te strijden tegen VUCA aan de hand van bedrijfsprocesoptimalisatie, dataverwerking…

De uitspraak: “It’s a VUCA world,” duidt erop dat we in een onvoorspelbare wereld leven, die veel flexibiliteit vergt, veel innovatieve en creatieve oplossingen vraagt, veel sociale interactie verwacht… van werkgevers.[3]

Een mindset creëren om de huidige VUCA wereld te overleven.

Netwerkeconomie heeft als doel deze overgang te faciliteren voor de jongeren die nu studeren. We doen dat met zoveel mogelijk real-life projecten. Een geschikte werkvorm voor entrepreneurs in wording. Het ondersteunen van zowel entrepreneurship als intrapreneurship is cruciaal in dit verhaal. De studenten leren ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze graag doen. Om dit doel te bereiken hebben we in i.deeds een uitstekende partner gevonden om het Enterprise Architecture model te begrijpen. Zo leren de studenten deze specifieke skill aan.

Kennismaking met consultancy via i.deeds: werken binnen het Enterprise Architecture model.

Werkplekleren in een consultancy job is niet evident: in een gesprek zit aan de ene kant een (nieuwe) klant en aan de andere kant zit een jong talent. Beide partijen hebben alleen maar vragen.

Hoe hebben we dit aangepakt?

Picanol is al een jaar zijn transitie voor software onder begeleiding van i.deeds aan het doorvoeren. Daarom was het mogelijk om in een “veilige” omgeving tien jonge mensen een eerste consultancy ervaring te geven. De winst voor i.deeds: ze herkennen talent in analyse in een natuurlijke werkomgeving. De studenten krijgen de kans nieuwe skills aan te leren onder begeleiding van experts. Deze specifieke skills kunnen ze zelf uitbouwen tot een carrière of toepassen op hun eigen bedrijf.

Kennismaking met de maakindustrie in Picanol Ieper

Ook ons West-Vlaamse KMO web – hier bedrijf Picanol – wint bij deze samenwerking. Jonge mensen leren de maak-industrie kennen en Picanol medewerkers kunnen direct ervaren wat jonge mensen in hun mars hebben. De studenten doen ook een stukje routinewerk – interviews tekenen in schema’s – wat de kwaliteit van het totale werk verbetert. Het is gemakkelijker het werk van een ander te bekijken dan dat wat je zelf maakt. En als kers op de taart krijgt Picanol van deze nieuwsgierige jonge mensen een creatieve blik, een aanvulling voor vernieuwing of verandering. Het succes toont aan dat verdere samenwerkingen niet uit den boze zijn. Het werkplekleren bestaat uit twee fasen. Fase één is afgesloten in januari 2019 en in maart start fase twee.

  • Fase 1: De drie partijen leren elkaar kennen en de functionele analyse wordt in de vorm van een lastenboek of bestek afgeleverd, inclusief een BPMN schema, een Turtle diagram en een As-it-is/To-be bespreking. Dit onder toezicht van Lien Deboosere.
  • Fase 2: Met de know-how van Anthony Soens, kunnen de studenten binnenkort vlot omweg met het rapporteringsdashboard in Microsoft Power BI.
Picanol-iDeeds-studentenNE
Eerste kennismaking tussen Picanol, i.deeds en Howest Netwerkeconomie studenten.

Om nog even kort de belangrijkste spelers van dit verhaal aan te kaarten:

  • Howest, netwerkeconomie; Het maakt niet uit of je een eigen business wil opzetten of elders aan de slag wil: de toekomst is aan wie ondernemend is. Netwerkeconomie maakt van jou een initiatiefnemer die voor eigen rekening (entrepreneur) of voor een ander bedrijf of organisatie (intrapreneur) aan de slag gaat richting positieve toekomst.[4]
  • i.deeds; consulting bureau gespecialiseerd in efficiënte systemen om informatie te registreren, uw bedrijfsprocessen te ondersteunen of juist die belangrijke inzichten te geven uit de berg beschikbare informatie.[5]
  • Verbrugge onder Picanol; Verbrugge NV is een Belgisch fabrikant van schachten, kammen, hevels en spoelen.[6] Picanol ontwikkelt, produceert en verkoopt high-tech weefmachines.[7]