Beyond design thinking

Woensdag 5 Februari, een perfecte dag voor design thinking

Design thinking?

Design thinking is een methode om -in de hedendaagse maatschappij waarin innoveren een zeer grote rol speelt- probleemoplossend te gaan denken. Het is een manier om te kunnen omgaan met een onzekerheid in het landschap, een grote toestroom aan ideeën en om te kunnen inspelen op toekomstige noden van de klanten en een extra toegevoegde waarde aan het product/dienst te geven. Het is een methode die de laatste jaren de kop opsteekt, om op een mensgerichte, instinctieve manier vernieuwingen en innovaties aan te brengen op nieuwe technologieën AmazonGo & conceptstores. Dankzij het design thinking kunnen we beter inspelen op de behoeften en de wensen van de klant.

Tijdens onze trip in New York bezochten we ?WhatIf!, dit is een bedrijf die zich sterk focust op het design thinking. We kregen er een uitgebreide sessie over hoe ze te werk gingen en wat de belangrijkste voordelen zijn van dit gebruik. Hiernaast zagen we enkele struikel blokken zoals het uitstel van oordeel die zeer belangrijk is. New York is een zeer bruisende stad en in het algemeen zijn er zeer veel technieken die in Amerika gebruikt worden, die overwaaien naar Europa. We merkten dat in New York er veel meer open werkplaatsen zijn en dat ze veel sterker focussen om de employer branding. Wat in Europa nu meer en meer zich de kop opsteekt.

5 steps to succeed

Dit is een methode die in 1969 ontstaan is en die gebaseerd is op 5 grote stappen: ‘empathize, define, ideate, prototype and test’. Het is belangrijk dat onderstaande stappen met een team worden overlopen waarvan zoveel mogelijk verschillende partijen deel uit maken. Net zoals alle consultancy bedrijven (insites conculting, Vivaldi)  vermeldden is dat het betrekken van zoveel mogelijk stakeholders cruciaal is. Ook als het menselijke aspect die zeer sterk naar voor geschoven wordt in de organisatie en dat het geluk van de werknemer en van de klanten een groter en groter belang speelt.

We starten met het begrijpen van de menselijke behoeften van alle betrokkenen zodat we een allround visie hebben over het probleem. Van een allround visie komt een (bijna) allround oplossing. Het doel hier is om het probleem juist te stellen zodat we tot meer inzichten kunnen komen van de behoeften van de klant. In deze fase worden er gegevens verzameld en field research gedaan. ‘Wat houdt onze klant bezig, wat vinden ze storend, waarom kopen ze al dan niet ons product…’

De 2 stap is het probleem scherp krijgen. Nadat je de informatie verzameld hebt van de betrokken eindconsumenten kan je gaan definiëren naar wat je wil streven, welk doel je wil bereiken.

In stap 3 ga je over naar het creëren van zoveel mogelijk ideeën, hoe meer hoe beter. Het probleem wordt vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken bekeken. In deze fase gaat het niet om de kwaliteit maar om de kwaniteit van de ideeën.

In stap 4 krijgt ieder idee een eerlijke kans en de voor en nadelen worden goed tegenover elkaar afgewogen. Dit doen we tot we een klein aantal ideeën over houden die een goede kans hebben op slagen. Nu we enkele ideeën hebben kunnen we deze in een zeer goedkope versie gaan maken om over te gaan naar stap 5, namelijk het testen.

Het testen, in deze stap testen we de verschillende prototypes in het eigen team. Er worden zo veel mogelijk gebruikers aan het product gezet om een zo breed mogelijk zicht te hebben op alle mankementen van het product. Het product ondergaat in deze fase verschillende iteraties vooraleer de consument in aanraking komt met het eindproduct.

Focus on the core
We merkten op in New York dat er geen tijd verloren kan gaan.Time is money, alles moet zo efficiënt mogelijk gaan en we kunnen ons niet opzadelen met ballast. Dit kunnen we ook terug vinden in de methode design thinking.

Dankzij design thinking kunnen we de volledige administratieve winkel achter ons laten. Het smijt alle ballast overhoop en zet centraal wat centraal moet staan: DE KLANT. In deze methode gaan we disruptief te werk en stellen we onszelf niet de vraag waarom we bepaalde zaken doen, maar hoe we ze doen en op welke manier. Want we kunnen al 100 jaar kijken naar waarom we bepaalde zakendoen, als we niet kijken hoe we het moeten doen en hoe de consument ons product/dienst wil ervaren zullen we nooit volledig kunnen tegemoetkomen aan hun eisen en noden. Het is dus belangrijk dat we open staan voor alles.

Design thinking & scenario planning

Het design thinking deed me sterk terugdenken aan trendanalyse en scenarioplanning. Om als bedrijf future proof te blijven moet je niet alleen rendabel zijn maar moet je ervoor zorgen dat je een zicht hebt op wat er mogelijk in de toekomst op je kan afkomen en hierop kan anticiperen. Want wat is het nut als je in auto kan rijden als je een blinddoek om hebt. Daarom moeten we aan scenarioplanning en trendanalyse gaan doen, op deze manier krijg je een 3D-zicht op wat er mogelijk op je kan afkomen en hoe de markt kan gaan veranderen, hier moet je ook analyseren en fieldresearch doen om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken om het probleem zo goed te omvatten. (Denk maar aan de PESTEL-analyse om alle mogelijke gevolgen op verschillende vlakken in kaart te brengen). Hierna gaan we in aan de hand van scenarioplanning gaan kijken wat er meest waarschijnlijk is om te gebeuren en zullen we hierop een persona en een bepaalde strategie bedenken om toekomstige problemen te counteren. Om in te spelen of om verschillende scenario’s in kaart te brengen en te schetsen kan je aan een combinatie van scenarioplanning en design thinking gaan doen. Je zal gaan reflecteren welke invloed bepaalde problemen hebben en hoe je met je volledige bedrijf/organisatie hierop kan inspelen om future proof te blijven.

Kortom als je future proof wil zijn, combineer scenarioplanning en design thinking!