photo of person holding mobile phone

Wat is digitale bedrijfstransformatie?

Praktijk en verandering staan hier centraal. Je kijkt naar het huidigebedrijfsmodel en de verschuiving van producten naar diensten. Je leert over e-commerce, big data & data analyse, sociale customer relation …

China-from-within

Op nogal wat bucket lijstjes staat een reis naar China. 3 studenten hebben die uitdaging al kunnen schrappen en kunnen na 3 weken een gefundeerde ervaring delen. Een unieke opportuniteit …