Opinie van alumni Netwerkeconomie Howest Brugge over de nieuwe start in Kortrijk

in den beginne …

Toen ik hoorde dat netwerkeconomie niet meer zou bestaan in Brugge, maar zou verhuizen trok ik me niet veel aan over de veranderingen. Ik was inmiddels al een derdejaars en zou niet midden deze “transitie” zitten zoals de eerstejaars die nog zouden afstuderen als netwerkeconoom in plaats van met een bachelor in toegepaste bedrijfseconomie. Het enige dat vervelend zou zijn, was het uitleggen tijdens een sollicitatie dat ik niet Netwerkeconomie in Kortrijk, maar in Brugge had gestudeerd. Dit zal wellicht niet overal van toepassing zijn, doordat er nog steeds weinig bedrijven Netwerkeconomie kennen en steeds een bijkomende uitleg nodig hebben wat dit concreet inhoudt. Een vloek en een zegen tegelijkertijd. Het handige hieraan was dat je altijd je eigen draai kon geven aan wat de richting concreet inhield, wat positief was. Het vervelende was dat je steeds bij elk gesprek of sollicitatie steeds opnieuw een uitleg moest geven.

enerzijds gegroeid tot toegepaste bedrijfseconomie in Brugge

Ondanks de keuze voor deze onbekende bachelor, heb ik allesbehalve spijt. Ik kijk terug op een zeer leerzame periode waar ik zowel mijn soft skills als andere vaardigheden heb ontplooid. In Brugge werd er voornamelijk gefocust op consulting, probleemoplossend denken bij problemen op de werkvloer of communicatief tussen verschillende afdelingen of werknemers. Door de gevarieerde kennis uit verschillende sectoren of afdelingen kon een netwerkeconoom een overzicht creëren en makkelijker problemen opsporen. Daar ligt de connectie met de term “netwerk”.
Persoonlijk vind ik de naam Toegepaste bedrijfseconomie beter passen bij de richting. De bachelor blijft de focus op het helicopterzicht behouden met afdelingsoverschrijdende projecten. De naam weerspiegelt een meer algemene opleiding binnen bedrijfsmanagement, wat volgens mij beter te begrijpen is voor buitenstaanders. Ook nu komt de opleiding onder bedrijfsmanagement wat organisatorisch voordeliger zal zijn.

anderzijds getransformeerd tot netwerkeconomie in Kortrijk

Netwerkeconomie is naar mijn mening ook een meer geschikte naam voor de opleiding in Kortrijk. Hier wordt voornamelijk gefocust op ondernemerschap in een veranderende economie. Een netwerk opbouwen is daarom ook essentieel voor een ondernemer om zijn bedrijf volledig te ontwikkelen. Als entrepreneur ga je op zoek naar de meest geschikte partnerschappen en stakeholders. Als beginnende start-up is het belangrijk om een kapitaal op te bouwen door onder andere crowdfunding.
Daarnaast ligt de focus niet op het klassieke ondernemerschap zoals bij opleidingen als KMO-management. Netwerkeconomie is zich bewust van de veranderingen en de bijkomende uitdagingen in de maatschappij. De studenten trachten vernieuwende bedrijfsmodellen op te zetten die geschikt zijn voor een veranderende economie. De nieuwe ondernemers zijn nog onervaren, maar worden volledig ondersteund via een opbouwend traject met kennis en ondersteuning van docenten.

Inhoudelijk zijn er veel gelijkenissen, maar ook verschillen met beide studietrajecten. Er wordt gefocust op projectmanagement en lean management wat zowel in een start-up als in elke andere afdeling noodzakelijk is. Bovendien wordt ondernemerschap ook in Toegepaste bedrijfeconomie verwerkt door middel van een mini-onderneming. In Netwerkeconomie Kortrijk gaat dit net wat verder, maar starten de studenten ook al met een grote ondernemerszin.
Beide richtingen hebben een grote meerwaarde. In een transitie naar nieuwe bedrijfsmodellen, digitalisering en automatisering zijn organisatorische en probleemoplossende vaardigheden even belangrijk als het ontwikkelen en uitbouwen van nieuwe ondernemingen.

Eva DegryseDit is een bijdrage van Eva Degryse, afgestudeerd in juni 2017 aan Howest als professionele bachelor netwerkeconomie.