Klasbeeld

Proefstuderen 21 februari 2023

Je kan actief kennismaken met de opleiding Business Innovation door een (half) dagje lessen mee te volgen met de reguliere studenten. Info over proefstuderen aan Howest, vind je via https://www2.howest.be/proefstuderen …

Visual Storytelling met Drawify

In de rol van Business Innovator is communicatie belangrijk. Communicatie mondeling, schriftelijk, via video of in deze oefening een visueel verhaal. De techniek van Visual Storytelling wordt dikwijls toegepast in …