Woord van de week: Entropie

Stephen Hawking is niet meer. Het is een moment om extra in zijn publicaties te duiken. Ik blijf hangen bij één van zijn uitspraken Disorder, or entropy, always increases with time. In other words, it is a form of Murphy’s law: things always tend to go wrong!” .

Voor de Millennials onder de lezers: Bekijk de korte video die op een humoristische wijze de quote toelicht.

De initiële definitie komt uit de thermodynamica. Op het fundamenteelste niveau een maat voor de wanorde of de ontaarding in een systeem, lezen we in Wikipedia.
Entropie in de thermodynamica

De quote inspireerde ook NFX die een artikel schreef in Medium.com “Entropy: The Unseen Threat to Startups“. De auteur Pete Flint maakt duidelijk dat een startup gevoelig is om in chaos te vervallen op 3 vlakken:
NFX en Entropie

  • Welke medewerker neemt welke rol(len) op zich?
  • Je een cultuur eigen maken.
  • Focus houden op het product.

Het artikel lees je in 10 minuten. Het geeft de netwerkeconoom als ondernemer in spé een aandachtspunt punt; Degene die in een startup werken of stage lopen zullen zich er zeker in herkennen.

We kunnen de lijn nog even doortrekken: van chemie naar business naar wereldfilosofie. Op 6 maart 2018 hadden we de kans met studenten Netwerkeconomie om in een lezing in UGent Dr. Rogier De Langhe aan het woord te horen. Vanuit zijn filosofisch economisch perspectief kijkend naar de huidige maatschappij, kwam ook Entropie aan bod. Ik heb een artikel teruggevonden waarin hij het concept aanhaalt. Samen met Lieven Demolder vind je op ISSUU het artikel “Zal de Paus het klimaat redden?” . Een discussie waard ?!?