Sociale technologies in business, de nieuwe manier van werken?

Sociale technologies in business, de nieuwe manier van werken? is de titel van een artikel in het tijdschrift De nieuwe ondernemer van uitgeverij Die Keure. Een gesprek met Isabel De Clercq over haar boek.

gratis tijdschrift de nieuwe ondernemer

Terwijl ik het artikel lees, zie ik heel wat verwijzingen naar één van de leerdoelen die we in de module “Organisatie, proces en tools” beogen: “0511 De student kan bestaande bedrijfsprocessen in kaart brengen en voorstellen formuleren om deze te veranderen zodat de organisatie beter in de netwerkmaatschappij kan functioneren.”

Volgens Isabel De Clercq zijn er 4 voorwaarden die vervuld moeten worden. Hieronder lees je ze of je kan het ook beluisteren.

 

  1.  de overtuiging dat sociale technologies zullen helpen, moet opgenomen zijn in een specifieke strategische doelstelling.
  2. in de organisatie moet er een wil zijn te evolueren van een hierarchische naar eentje aangevuld met netwerken.
  3. de top van de organisatie is ook actief en aanwezig EN dat op een authentieke manier.
  4. de implementatie van sociale technologies is een change proces. Je hebt een projecteam nodig om hier toch gedurende een 2 à 3 jaar aan te werken.

Wat zijn basisvoorwaarden om van uw Enterprise Social Network een succes te maken? – Isabelle De Clercq

Sociale technologies maken kennisdeling mogelijk. Dat start met zelfreflectie bij het individu, onder andere het nadenken over wat je weet en wat je geleerd hebt. Hier is een duidelijk verwijzing waarom we een pijler zelfleiderschap in de opleiding hebben.

organigram

Ik citeer Isabel De Clercq “… sociale technologies helpen om de oude grenzen, die belemmerend werken voor de business af te breken. Dat gaat over geografische, hiërarchische of departementale grenzen….” Meer hierover is in een lesmodule organisatiestructuur te leren.

Vroeger bestond werk uit het uitvoeren van taken volgens een welbepaald voorspelbaar patroon. Nu gaat werk vooral over interactie tussen mensen.

Je kan het exemplaar van de nieuwe ondernemer gratis aanvragen of je kan het boek “sociale technologies in business” lezen, goed voor een 183 pagina’s. Zin in een korte commentaar? Luister even mee Leg uit: “Social technologies in business creëert hoop. Perspectief. Zin. Energie.”
In deze podcast van The WorkLife HUB kan ook een alternatief zijn om bij te leren.