Waarom er geen examens zijn

Er is al veel pen en papier gebruikt om te schrijven over studeren. Hoe ons brein werkt, hebben daarbij een grote invloed. Het hersenonderzoek gaat ook altijd maar dieper en dieper. Wordt het onderzoek daarbij meer betrouwbaar?

Boekenkast zonder catalogus

Bibliotheek met geklasseerde boeken

Je kan het brein vergelijken met een boekenkast. Je kan boeken daar lukraak inzetten en je bent je boek kwijt. Als je echter tientallen kasten hebt met vijftal planken dan kan je onmogelijk daar een specifiek boek in terugvinden tenzij … je een catalogus gebruikt. Hoe ziet de catalogus van het brein eruit?

De taal van het brein spreken

de taal van de hersenen spreken

Onze herenen spreken met beelden. Eén van de breinspecialisten Kevin Horsley zei: The more skilled you become in using your imagination the more you can know, comprehend and create. In this way, you become the director of your mind.” Een techniek die bijvoorbeeld goed werkt is het gebruik van mnemonics of geheugensteuntjes of ezelbruggetjes.
Ter illustratie “Bij de V&D naar de WC” betekent in het boekhouden moeten Verliezen altijd worden geDebiteerd (V&D) en Winsten altijd geCrediteerd (WC)!

We onthouden verhalen/leerstof/kennis/voorbeelden die we ons levendig hebben voorgesteld of als we die bewegende beelden zien. Of om het met de woorden van Albert Einstein te zeggen “Imagination is more important that knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.”

Alles wat je kan verbinden met elkaar kan je onthouden. Er zijn daar meerdere technieken voor. In de opleiding Netwerkeconomie hebben we ons geconcentreerd op interactie met medestudenten en het materiaal dat je leert.

Eén van de 5 pijlers is de ruggegraat. Deze begint met een Small Business Project in semester 1. Je werkt samen. In semester 2 ga je zoeken hoe je dit project kan financieren. Je moet jouw project dus in beeld brengen om het over te brengen aan onbekenden.
In semester 3 zoek je een peterbedrijf met de nodige ervaring. Je gaat in semester 4 dan ook een veranderingsproces in een bedrijf mee begeleiden en zo kan je onderbouwd je financiëring doorvoeren. In het laatste jaar kan je dan ook echt live verder doorstarten met je idee.

Alle modules in de pijlers rond deze ruggengraat zijn de kennisblokken die je kan inzetten om een doel te bereiken. Je werkt/leert gefocusseerd met als resultaat dat er meer blijft hangen aan de takken van je brein-boom.

Je verder verdiepen

Hoe leren?