Wat kan je uit een observatiestage leren? Anno 2019

Doel van 2 dagen observatiestage

De bedoeling is dat je observeert welke taken een netwerkeconoom allemaal uitvoert, over welke competenties hij of zij moet beschikken, welke meetings hij/zij bijwoont, welke talen hij/zij spreekt, hoe het extern en intern netwerk eruitziet … Het is niet de bedoeling dat je taken uitvoert tijdens deze kijkstages. 

In de module Portfolio en communicatie ga je op zoek naar deze stagementoren:

  • Je kan je privĂ©netwerk gebruiken.
  • Je kan contact zoeken met de stagementoren op een van de netwerkevenementen die je in de eerste jaarhelft bijwoont.
  • Je kan je gewenste stagementor op een andere professionele manier contacteren (via mail, telefoon …) Gebruik het e-mailcharter als je de stagementor via mail contacteert.

Waar vinden studenten bedrijven en organisaties?

In deze geografische kaart zie je waar studenten in hun netwerk te rade gaan. 66% West-Vlaamse bedrijven. Het netwerk is duidelijk nog onder de kerktoren. Tweede opmerkelijkheid is dat 85% in hun privĂ©netwerk – voornamelijk familie – een veilige plek zoekt. Op de kaart zie je de status van juli 2019. Klikken op de kaart brengt je naar de actuele toestand.

Geografische kaart met verdeling van de kijkstage locaties.

Welke competenties herkennen studenten?

In semester 2 gaan studenten hun expertise onderling delen in de module Presenteren en Debatteren. Eerst wordt in groepen van 3 een gemeenschappelijke noemer gezocht. Daarna wordt de gedeelte informatie wordt in een mondelinge eindpresentatie gebracht: Competenties, vaardigheden, tools die tijdens een kijkstage herkend worden.