Wat leer je in de module dataverwerving en -verwerking?

In de opleiding proberen we zoveel mogelijk samen te werken met partners. Zo krijgt iedere student een real-life experience. Je zou het kleine ministages kunnen noemen.

Naar aanleiding van een eerste samenwerking met Vital Cities vroegen we ons af, hoe gaan we een volgend semester samenwerken? Je kan nog eens de uitnodiging bekijken naar aanleiding van de eindoplevering van dit projectje.

Vital Cities (4)
Shane, Lore, Joost, Lorenz en Ann – het organiserende team Vital Cities meet Netwerkeconomie.

Lore vertelde over haar bronnen, KPI’s sheets en deelprojecten die lopen. Ik vertelde over forms om data binnen te lezen, en dan te verwerken. Maar we praatten naast elkaar 🙁 Van zodra elk van ons zijn voorbereidende documenten erbij nam, klaarde de horizon op. Hieronder een voorbeeld van een kleine oefening dataverwerving en -verwerking.

Visuele toelichting van dataverwerking, een onderdeel van de eindcompetentie ” De netwerkondernemer selecteert de gepaste digitale tools voor de gestelde doelproblemen en gebruikt deze om oplossingen te genereren en te formuleren “.

Dit is slechts een voorbeeld van wat aanbod komt. Andere workshops zijn: API’s, Webscraping, Chatbot Storytelling met data, RPA, basis AI cursus, ….