Multikapitalistisch ondernemen

Wat is de multi-kapitalistische organisatie?

Profit
Een kapitalistische organisatie investeert kapitaal met als verwachting financiële winst.

Laat mij eerst vertrekken wat daarvoor komt; de kapitalistische organisatie. In dit economisch systeem wordt uit gegaan van het investeren van kapitaal met als verwachting winst te maken. Jazeker de economische markt zoals we ze nu nog veelal kennen. Benoemd als de vrijemarkteconomie naar model van de denkers Adam Smith en Henry Ford. Enkele economische crissisen later met angst voor het onbekende stel ik jullie graag voor aan de economisch historicus Bas van Bamel. Na onderzoek geeft hij zijn non-liniaire visie weer van het cyclisch verloop van de marktsamenlevingen. En wijst hier op de noodzaak van zelforganisatie en burgerparticipatie om onze waarden en normen te behouden.

In een multikapitale onderneming is geld een middel om andere kapitalen te realiseren.

Multikapitaal ondernemen gaat om ondernemen in de 21ste eeuw waarbij men rekening gaat houden met verschillende kapitalen. Deze trend is sinds geruime tijd merkbaar omdat de noodzaak voelbaar is op elk economisch vlak. We verleggen hierbij de focus van profit naar purpose, van hierarchie naar netwerken, van controle naar empowerment. De infografic van Aaron Sachs over ‘mindset shifts for organisation transformation’ geeft deze transformatie visueel weer. Een manier om hiernaar toe te werken is om waarde toe te kennen aan onze ondernemingen via vijf kapitalen.

Ondernemen start altijd en is altijd gebaseerd op een mix van de 5D’s: dromen, durven, doen, denken en doorzetten. Omdat die laatste leidt naar het verwezenlijken van doelen mag deze zeker niet ontbreken. De mogelijkheid om door te zetten is geheel afhankelijk van je eigen passie voor die vooropgestelde doelen. Deze behalen zijn van grote waarde voor je onderneming. Het toont waar je voor staat en wat je waard bent.

We kunnen gerust stellen dat de waarde van je onderneming niet enkel onder te brengen is in het al dan niet maken van winst. Er spelen meerdere kapitalen die een duurzame economie bewerkstelligen. Duurzaam ondernemen en ondernemen in een transitiefase maakt de brug tussen 5 kapitalen. Het menselijk, intelectueel, financieel, sociaal en natuurlijke kapitaal. Deze staan gelijkwaardig naast elkaar en ondersteunen evenredig de onderneming van binnenuit. Ze vormen 5 pijlers van vaste waarden en bieden stabiliteit tijdens transitiemomenten.

Menselijk kapitaal

Het menselijk kapitaal staat voor de waarde van de mens binnen het bedrijf en welke waarde de mens biedt door het uitdragen van de missie en doelen van de organisatie. Welke vaardigheden, attitudes, sociale vaardigheden en het aanwenden van creativiteit zijn economisch waardevol. Menselijk kapitaal is deels terug te voeren op aangeboren talenten en deels iets waarin met kan investeren, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen.

Intellectueel kapitaal

Er is ook intellectueel kapitaal nodig. Welke kennis is er aanwezig. Deze wordt meestal niet gemeten of financieel omgezet maar is te vinden in de goodwill van de onderneming.

Financieel kapitaal

Het financieel kapitaal gaat over de levensvatbaarheid van de organisatie. Welke financiële middelen zijn er voorhanden om een inkomen te verwerven.

Sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal gaat ook verder in op de mogelijkheid om kennis, vaardigheid en attitudes aan te wenden die uitgevoerd worden in sociale steun en participatie. Welke sociale netwerken worden gevormd en welke gedeelde normen, vertrouwen en inzet is er ten opzichte van de gemeenschap.

Natuurlijk kapitaal

En ten slotte zet het natuurlijk kapitaal in op de visie en doelstelling van de organisatie binnen het groter geheel van het ecosysteem waarbinnen de organisatie zich bevindt in het economisch ondernemen. Alle 5 de kapitalen bieden waarde voor de onderneming en dragen bij tot het uitdragen van de missie en doelen van de organisatie. Daarom is het van cruciaal belang om die gecreeërde waarde te gaan analyseren, inventariseren en beschermen. En deze ook toe te passen op verschillende niveaus binnen de bedrijfsstructuur (micro, meso, macro).

Een template om een multikapitaal matrix in te vullen, kan je downloaden via deze link: matrix multikapitaal.
Deze matrix is tevens een voorbeeld om SDG goals te concretiseren en dichter bij je bedrijf te brengen.

Het wordt tijd dat bedrijven deze transformatie serieus beginnen nemen en een toegewijd plan opmaken om deze aspecten niet te verwaarlozen. Anders zal het transformatieproces grote gevolgen hebben op onze waarden, cultuur, ervaringen, mensen, samenwerkingen, gemeenschappen, collaboratie en ons ecosysteem.