Eindpresentatie Live Projecten juni 2020

In het concept van de opleiding netwerkeconomie is een ruggengraatproject ingebouwd. De eerste generatie studenten presenteren hun live project. 5 semesters hebben ze de tijd gehad dit voor te bereiden. Het laatste semester is presteren!

Hieronder zie je de 8 projecten die de revue passeerden. Klikt op de foto om de projectfiche en contactgegevens op te vragen.

Tuur Vermandere
Tuur Vermandere – Studio Castard
Noran Kesteloot - Ocona
Noran Kesteloot – Ocona
Aaron Geli AGL Consulting
Aaron Geli – AGL Consulting
Sam Volckaert - VCO Consult
Sam Volckaert – VCO consult
Tom Stevens – LetsIT
Mathieu Bouckaert & Thibo Treve – Trivr
Emma Van Coillie & Stef Rutsaert – Tierelier
Eindpresentaties 1e generatie NE
Ann-Sophie Top – Hippocura